Günümüz iş dünyasındaki değişim ve gelişmeler, gelir ve giderlerin şirket amaçlarına uygun olarak yönetilmesini şirketler açısından kaçınılmaz hale getirmiştir. Çünkü gelir ve gider dengesini en doğru şekilde hesaplayıp yöneten ve giderler ile iş süreçleri arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini en iyi şekilde ortaya çıkaran işletmeler rakiplerine oranla birçok stratejik avantaj elde etmektedir. İşletme giderlerini azaltmak; şirketin rekabet gücünü arttırarak her alanda (piyasa, satış rakamları vb.) büyümesine katkıda bulunması ve şirketin karının ortaya çıkarılmasını sağlamasından dolayı oldukça önemlidir. Personel giderlerini azaltmanın en önemli unsurlarından biri de Devlet destekli teşviklerin kullanılmasıdır. Ne kadar çok teşvikli personeliniz olursa giderleriniz o kadar azalacaktır. Rastgele personel alımı yaparak teşvik hesaplatmak artık günümüz şartlarında demode bir çalışma modelidir. Günümüzde çokça konuşulan teşvik hesaplama konusu teşvik tasarrufunun sadece bir parçası olup, sadece sonucun hesaplanmasıdır. Yani Teşvik hesaplamak, mevcut çalışanlarınızdan teşvik hakkı olan personellerinizi en yüksek optimizasyon ile teşviklerden faydalandırmaktan ibarettir. Bu bakış açısı bir anlamda mevcut bulunan potansiyelden en iyi sonucu çıkarmaktır.

Firmaların iç işleyişleri gereği her uygulama farklı bir departman tarafından yapılmakta ve/veya yapılabilmektedir. Örneğin teşviklerden sorumlu bölüm bordro bölümü ise seçme – yerleştirme süreçleri işe alım bölümleri tarafından yapılmaktadır. 

İNKA İnsan kaynakları olarak amacımız özellikle işe alım departmanlarının seçme – yerleştirme süreçlerinde kendi iş akışlarını hiç aksatmadan alacakları hizmetin içine teşviği monte ediyoruz.
Bizlerden seçme – yerleştirme hizmeti alan firmalarımıza aldığımız brief sonrasında yaptığımız çalışmalarla tespit ettiğimiz doğru adayları paylaşırken aynı zamanda hangi adayın hangi teşviğe uygun ve 12 aylık süre zarfında ne kadar tasarruf elde edebileceğini öngören tablo ile alacakları personelde bir kriter daha belirleyerek her açıdan doğru adayı seçmelerini ve firmalarına daha işe alımı yaparken tasarruf elde etmelerini sağlamaya çalışıyoruz.   

  • Sunulan tabloda ki teşvik gelirleri işyerinin sicil bazlı ortalama hesaplamasına bağlı olacağından kesin tasarruf rakamı olarak algılanmamalıdır.
  • Ancak ne kadar fazla kişi teşviğe uygun olursa o kadar fazla teşvik geliri elde edilmesi de kaçınılmazdır. 
     

Hizmet hakkında detaylı bilgi için bizden teklif alın.

TEKLİF AL