Günümüz iş dünyasındaki değişim ve gelişmeler, gelir ve giderlerin şirket amaçlarına uygun olarak yönetilmesini şirketler açısından kaçınılmaz hale getirmiştir. Çünkü gelir ve gider dengesini en doğru şekilde hesaplayıp yöneten ve giderler ile iş süreçleri arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini en iyi şekilde ortaya çıkaran işletmeler rakiplerine oranla birçok stratejik avantaj elde etmektedir. İşletme giderlerini azaltmak; şirketin rekabet gücünü artırarak her alanda (piyasa, satış rakamları vb.) büyümesine katkıda bulunması ve şirketin karının ortaya çıkarılmasını sağlamasından dolayı oldukça önemlidir. Personel giderlerini azaltmanın en önemli unsurlarından biri de Devlet destekli teşviklerin kullanılmasıdır. Ne kadar çok teşvikli personeliniz olursa giderleriniz o kadar azalacaktır. Rastgele personel alımı yaparak teşvik hesaplatmak artık günümüz şartlarında geri kalmış bir çalışma modelidir. Günümüzde çokça konuşulan teşvik hesaplama konusu teşvik tasarrufunun sadece bir parçası olup, sadece sonucun hesaplanmasıdır. Yani Teşvik hesaplamak, mevcut çalışanlarınızdan teşvik hakkı olan personellerinizi en yüksek optimizasyon ile teşviklerden faydalandırmaktan ibarettir. Bu bakış açısı bir anlamda mevcut bulunan potansiyelden en iyi sonucu çıkarmaktır.

İnka olarak teşviğinizi hesaplamak yerine sizler adına teşviklerinizi yönetiyoruz. Sizlere mevcut duruma göre değil, birlikte organize edeceğimiz İnsan Kaynakları politikası ile rakiplerinize oranla birçok stratejik avantaj elde etmenizi sağlatmayı hedefliyoruz.

Teknoloji günümüzde bize her alanda kolaylıklar sağlamaktadır. İnka tarafından geliştirilen Teşvik Yönetim Sistemi, işe alımla başlayan ve işten çıkarmaya kadar süren teşvik gelirlerinizi arttırmayı hedefleyen bir organizasyon sistemidir. TYS Personelin İşkur SGK Teşviklerine uyumluluğunu kontrol edip, personel adaylarınızı en yüksek verimliliğe göre tasarruf sağlayacak şekilde modeller. İşe alımı yapılacak personellerin İşkur işbaşı programına uygunluğuna göre seçmek, uygun olmayan personellerin TYS ile hangi teşviklere uygun olduğunun tespiti, mevcut işyerlerinizde alım yapacağınız personel sayısının ek teşvik yaratacağı potansiyeli bilmenizi sağlar ve maliyet odaklı olarak personel tasarrufu sağlamanıza imkan verir. 

TEŞVİK YÖNETİM SİSTEMİNDE kullanılan Yazılımlar / Uygulamalar;

 • İŞKUR Teşvik Yazılımı 
 • SGK Teşvik Yazılımı / Geçmiş SGK Teşvik Analizi ve Hizmeti
 • Teşvikli Aday Tespit Yazılımı
 • Sicil Bazlı Potansiyel Teşvik Verimlilik Yazılımı
 • Personel Bordro Yapılandırması Analizi ve Hizmeti

 

Firmanızın tüm çalışanları için son altı ay geriye dönük SGK teşviklerinde var ise eksik bedellerin SGK Teşvikleri Geçmiş Analizi ile SGK bilgilerinizi tespitlerimiz doğrultusunda güncelleyerek alacakların tahsilini sağlayacağız.
  
Bu tasarrufları alabilmek hatta arttırabilmek için; Sicil Bazlı Potansiyel Teşvik Verimlilik Yönetimi ile işe alacağınız personellerin teşviklerini sorguladıktan sonra işe alım yapacağınız sicilin çalışan ortalamasının uygunluğunun kontrolünü sizlere raporlayarak ek personel maliyetinizi ortadan kaldırabilir hatta ilave tasarruflar yaratabiliriz. 

Bunun için Sicil Bazlı Potansiyel Teşvik Verimlilik Yönetimi ile SGK sicil bazında teşvikli personelin ortalama hesaplamasına göre personel azalışı ve artışı halinde kaç personelin teşvik kazancı veya kaybının olabileceğini otomatik olarak hesaplayabilir ve sizlere personelin hangi sicilinize alınması gerektiğini söyleyebiliriz.

İşe alım planlamanızı ilgili SGK sicil numaranızdaki işyerinin ortalama hesabıyla kontrol ederek teşvik gelirinizi arttırmayı kendiniz yönetebilirsiniz.

Devletin verdiği bu teşviklere ilave olarak mevzuatta tanınan haklarınızın tüm personelinize uygulanıp uygulanmadığını Personel Bordro Yapılandırması Analizi ile belirleyip var ise oradan da tasarruflar elde ettirerek sizlerin her bir personelden elde edilebileceğiniz tüm tasarrufu yönetmenizi ve elde edilebilecek maksimum tasarrufu elde etmenizi sağlamayı hedeflemekteyiz.

Teşvik Yönetim Sistemi kurgusu ile elde edilebilecek tasarruf;

İşe alım yapılacak personellerinizden uygun olanları İşbaşı Eğitim Programı ile almanız durumunda;
Normal işyerlerinde ilk 3 ay için Aylık 4.203,56 X 3=12.610,68 TL (Minimum) tasarruf sağlanacaktır.

 • 4.203,56 TL 2021 yılı için belirlenen asgari ücrettir. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanlar için tasarruf daha da yüksek olacaktır.
 • 3 aylık İEP program süresi, Bilişim ve İmalat sektörlerinde 6 aydır. Yani tasarruf 25.221,36 TL (Minimum)

 

İşbaşı Eğitim programına(İEP) dahil ettiğiniz personelleriniz program süresi boyunca işsiz gözükeceklerinden, diğer SGK teşvikleri için geçerli işsizlik kriterini de sağlamış olacak (en az 4 veya 6 aylık süre) ve böylece 12 ay boyunca örneğin; 17103 ve 27103 Teşviklerinden faydalanabileceksiniz. 12 X 1.341,56 = 16.098,72 TL SGK tasarrufu, aynı sigortalılar için 12 ay boyunca aylık 187,82 X 12 = 2.253,84 TL vergi indirimi alabileceksiniz. 
Böylelikle 15 ay çalışan personelleriniz için en az 30.963,24 TL kesin tasarruf sağlayabileceksiniz.

 • Bilişim ve İmalat sektörü için tasarruf en az 43.573,92 TL

 

Aynı personellerinizin 6111 kapsamında olması halinde ise, 12 aydan sonraki 18 ay için aylık süreç için ise 554,51 X 18 = 9.981,18 TL tasarruf sağlanacaktır.

Böylelikle Teşvik Yönetim Sistemi sayesinde işe alımı yapılan ve 33 ay çalışan bir personelden toplamda 40.944,42 TL tasarruf sağlama imkânınız olacaktır.

 • Bilişim ve İmalat sektörü için tasarruf toplamda 53.555,10 TL

​​​​​​​​​​​​​​

Bu tasarruf rakamlarına;

 • SGK Son 6 Ay Geçmiş Geliri/tasarrufu (var ise)
 • Potansiyel Teşvik Verimlilik Yönetiminden elde edilebilecek ilave tasarruf
 • Personel Bordro Yapılandırması tasarrufu önceden hesaplanamadığından eklenmemiştir.
  ​​​​​​

Hizmet hakkında detaylı bilgi için bizden teklif alın.

TEKLİF AL