Firmalara sağladığımız hizmetlerden biri de çalışma hayatını düzenleyen karmaşık ve ikincil mevzuatla birlikte takip edilmesi daha da zorlaşan  yasal süreçler konusunda danışmanlık vermektir. İnsan Kaynakları ve Bordro bölümlerindeki çalışanların gündelik iş akışı içinde takip etmekte güçlük yaşadığı bu süreçleri yakından izleyen ekiplerimizle iş ortaklarımızın risklerini en aza indiriyoruz ve yaşadıkları sorunlar karşısında etkin çözümler sunuyoruz. Firma yetkililerinin tereddüt yaşadığı konuların mevzuata uygun olarak düzenlenmesini sağlayan bu hizmetimizle, firmaların ileride bir sorun yaşamadan faaliyetlerini sürdürebilmelerini sağlıyoruz.  
 
Sorunlara karşı anında çözüm üretilebilen ekiplerimiz firmanıza gerekli bilgiye anında ulaşabilme imkanı sağlarken, insan kaynakları personelinize de eğitim ve gelişim desteği veriyor. Kurumlarda verimliliği artıran bu uygulamamız, Çalışma Bakanlığı ve SGK mevzuatlarına tam uygunluğun sağlanmasına ve ileride doğabilecek yaptırımların de önüne geçilmesine katkı yapıyor.  Çalışanların iş yeri ile olan ihtilaflarının azaltılması için de avantajlar sağlayan İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı hizmetimiz kapsamında firmalara 3 paket alternatifi sunuluyor.

1. Standart İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı Paketi hangi hizmetleri kapsıyor?

 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik ile ilgili mevzuat konularında yazılı, sözlü ve e-posta yoluyla görüş verilmesi,
 • Mevzuat değişikliklerinde İnsan Kaynakları Bölümü’nün bilgilendirilmesi,
 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelik, prosedür, talimat ve yönerge gibi metinlerin hazırlanmasına yönelik katkıda bulunulması,
 • Şirket tarafından yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerin yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ilişkin zorunlulukların yerine getirilmesi konusunda yönlendirme,
 • Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku ile ilgili davalarda şirket avukatlarına destek verilmesi ve layihaların hazırlanmasında görüşlerin bildirilmesi.

 

2. Kapsamlı  İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı Paketi hangi hizmetleri kapsıyor?

 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik ile ilgili mevzuat konularında yazılı, sözlü ve elektronik posta yoluyla görüş verilmesi ve mevzuat değişikliklerinde İnsan Kaynakları Bölümü’nün bilgilendirilmesi,
 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelik, prosedür, talimat ve yönerge gibi metinlerin hazırlanmasına katkıda bulunulması,
 • Şirket tarafından yazılı veya sözlü olarak talep edilen danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerin yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ilişkin zorunlulukların yerine getirilmesi konusunda yönlendirme,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilecek Teknik ve İdari denetimlerde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi organizasyonunda işverene danışmanlık yapılması,
 • Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku ile ilgili davalarda şirket avukatlarına destek verilmesi ve layihaların hazırlanmasında görüşlerin bildirilmesi,
 • Şirket gerekli gördüğü takdirde, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku ile ilgili toplantılarda bizzat danışman olarak bulunularak görüşlerin bildirilmesi,
 • İşçi - İşveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunulması, İş Hukuku mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususların yazılı ve sözlü olarak bildirilmesi ve şirket tarafından talep edilmesi halinde yazışmaların ve tutanakların hazırlanması,
 • Sosyal Güvenlik Kapsamındaki; Sosyal Sigorta, İş Mevzuatı, Toplu Sözleşme ve Sendikacılık konularında danışmanlık yapılması,
 • İşyerinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda işverenin sağlayacağı belgeler üzerinde (talebe bağlı olarak) yılda bir kez mevzuat denetiminin yapılması,
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarının ve görülen eksiklikleri raporlarının yönetime sunulması.

 

3. Tam Kapsamlı  İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı Paketi hangi hizmetleri kapsıyor?

 • SGK ve İŞKUR ve Çalışma Müdürlüğündeki teftiş süreçlerinde destek,
 • SGK ve İŞKUR ve Çalışma Müdürlüğü tarafından uygulanan idari para cezaları konusunda itirazların yapılması,
 • Türkiye İş Kurumu tarafından yapılacak bildirimler, uygulamalar ve takibindeki yazışmaların yapılması,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak bildirimler, uygulamalar ve takibindeki yazışmaların yapılması,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü vb) tarafından yapılacak bildirimler, uygulamalar ve takibindeki yazışmaların yapılması,
 • Ücret ödemeleri,
 • Ücretten sayılan yan hakların ödeme süreçleri,
 • Ücretten yapılan kesintilerin gerçekleştirilmesi,
 • Gelir vergisinden istisna edilen ödemeler,
 • Sakatlık indirimi bildirimi,
 • Çıkış işlemlerinde tazminat, yıllık ücretli izin ve diğer hakedişlerin ödemeleri,
 • İşverene sağlanan sigorta primi desteği ve uygulamaların takip edilmesi,
 • İşverenlere sağlanan gelir vergisi stopajı desteği ve uygulamaların takip edilmesi,
 • Hafta tatili çalışması ve ücretlendirmesinin hesaplanması,
 • Yıllık ücretli izin uygulamaları,
 • Ulusal bayram ve genel tatil günü çalışma bildirimleri,
 • Mazeret izinleri (ücretli, ücretsiz) uygulamaları,
 • Analık izin uygulamaları,
 • Kanun’da belirtilen diğer izinler,
 • SGK aylık prim bildirgeleri,
 • Eksik gün bildirimleri (Ek-10),
 • İşe giriş ve işten ayrılış bildirimleri,
 • Engelli personel istemi ve bildirimleri,
 • Aylık iş gücü çizelgelerinin bildirimleri,
 • Yabancı uyruklu personel izin başvuruları, takibi ve bildirimleri (çalışma izni, oturma izni ve prim bildirimi)
 • Muhasebe hesaplarındaki personel gider kayıtlarının denetimi,
 • Asgari işçilik hesaplamaları,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta primi fark işçilik bildirimlerinin incelenmesi, takibi ve itirazları,
 • İhale konusu işlerle ilgili teminat çözümleri ve İlişiksizlik Belgesi alınması,
 • Asgari işçilik süreçleri ile ilgili SGK Rehberlik ve Teftiş Kurulundaki kayıt ve inceleme süreçleri,
 • Şirket tarafından İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamaları konularında talep edilen görüşlerin yazılı veya sözlü olarak en kısa zamanda iletilmesi,
 • Şirketin İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik konularında hazırlayacağı metinlerin incelenmesi ve içeriğe katkıda bulunulması,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca gerçekleştirilecek müfettiş incelemesi ve denetimlerde (teftiş) ortaya çıkabilecek yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin organizasyonunda işverene danışmanlık yapılması,
 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik ile ilgili yasal süreçlerde şirket avukatlarına destek verilmesi, konuya ilişkin görüşlerin bildirilmesi,
 • Şirketin gerekli görmesi durumunda, çalışma hayatı, endüstriyel ilişkiler ile iş ve sosyal güvenlikle ilgili toplantılarda bizzat bulunularak görüş bildirilmesi,
 • İşçi - İşveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunulması, iş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususların yazılı ve sözlü olarak bildirilmesi ve şirket tarafından talep edilmesi halinde yazışmaların ve tutanakların hazırlanması,
 • Sosyal Sigorta, İş Hukuku Mevzuatı, Toplu Sözleşme ve Sendika konularında şirketlere, İşçi ve İşveren Sendikalarına, Hukuk Bürolarına danışmanlık yapılması,
 • İşyerinde İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına ilişkin yükümlülükler konusunda işverenin sağlayacağı belgeler üzerinde periyodik olarak aylık/üç aylık periyotlarda denetim yapılarak sonuçların bir raporla şirkete sunulması,
 • İş ve Sosyal Güvenlik riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksikliklerin raporla yönetime sunulması,
 • Şirketin taahhüdü altında bulunan projelerde asgari işçilik hesaplamalarına ilişkin görüş ve önerilerde bulunulması, asgari işçilik incelemelerinin yapılması ve yürütülmesi, SGK’dan İlişiksizlik Belgelerinin alınması,
 • İş sözleşmelerinin ve özlük dosyalarının mevzuata uygun olarak hazırlanması ve denetlenmesi,
 • İş kazalarından meydana gelebilecek sorunların çözümü konusunda danışmanlık,
 • Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı kapsamındaki uyuşmazlıkların çözümü,
 • İşveren ve İşçi arasında meydana gelecek uyuşmazlıkların barışçı yoldan çözümü,
 • İşyerlerinin Devir-Birleşme-Bölünme-Kapanma uygulamalarında İş Sözleşmelerinin yasal mevzuat kapsamında değerlendirilmesi ve yapılması gerekli işlemler hakkında danışmanlık,
 • Toplu işten çıkarmalarda danışmanlık,
 • Üst Düzey Yöneticiler ve şirketler arasındaki koruyucu anlaşmaların (rekabet etmeme, gizlilik, vb.) hazırlanması ve uygulama sorunlarında çözüm ortaklığı,
 • Deniz ve Basın İş Kanununa ilişkin danışmanlık hizmetleri sunulması,
 • Fesih, İhbar, Kıdem, Yıllık İzin gibi Uygulama ve Mevzuata Uygunluk Danışmanlığı hizmetleri.
İlgili Dökümanları
İndirin
TEKLİF AL

Hizmet hakkında detaylı bilgi için bizden teklif alın.

TEKLİF AL
RANDEVU AL

Randevu Alın Görüşelim

RANDEVU AL